$2,120.00 CAD
0.34ct 8.95x3.38x1.93mm SI2 F Kite Step Cut 20956-02
0.34ct 8.95x3.38x1.93mm SI2 F Kite Step Cut 20956-02