$8,141.00 CAD
1.00ct 8.41x8.18x2.97mm SI2 G Kite Step Cut 21957-01
1.00ct 8.41x8.18x2.97mm SI2 G Kite Step Cut 21957-01