$7,162.00 CAD
0.79ct 7.96x5.67x2.65mm VS2 F Kite Step Cut 19649-02
0.79ct 7.96x5.67x2.65mm VS2 F Kite Step Cut 19649-02