$7,342.00 CAD
0.81ct 7.96x5.64x2.69mm SI1 F Kite Step Cut 19649-01
0.81ct 7.96x5.64x2.69mm SI1 F Kite Step Cut 19649-01